B
valašský soubor písní a tanců

Bača


tel. 605 427 444
iridie@volny.cz
baca.folklorweb.cz

Popis:
VSPT Bača vznikl v květnu 1945 v Poličné - dnes místní části Valašského Meziřící. U zrodu souboru stál národopisný pracovník M.Kašlík a proto soubor již od svého začátku vynikal čistotou folklóru a národopisnou věrností. Ve svých programových pásmech systematicky zpracovává oblast meziříčska a rožnovska. Tématicky jsou jednotlivé programy zaměřeny od žertovného pojetí tanců točivých, řemeslnických, zbojnických až po vážnější tématiku obřadní jako jsou např.svatební. Součástí souboru je ženský pěvecký sbor, který často hostoval při nahrávání CD okolních cimbálových muzik. V roce 2002 natočil a vydal soubor své vlastní CD nazvané "Za pěsničkú do Mezříča". Soubor se zaměřuje na folklor z Valašska - valašsko-meziříčska a rožnovska. Soubor doprovází cimbálová muzika souboru Bača. Vedoucím muziky je Ctirad Bryol t. 604298360. Choreograf souboru: Renata Kotasová t. 608771939. Zřizovatel souboru: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí. 

Adresa:
KONTAKTNÍ ADRESA:
VSPT Bača
Irena Smolková
Nerudova 29
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika (CZ)folklorní soubor

Bebek z Proskovic


tel. +420 774 246 225
monika.strykova@centrum.cz
www.proskovice.eu/bebek

Popis:
Folklorní soubor Bebek z Proskovic byl založen v říjnu roku 2000. Kromě dětí předškolního věku se také v proskovickém mlýně pravidelně schází skupinka dospělých tanečníků a Mlýnská muzika. Repertoár souboru tvoří tance a písně z oblasti Nížinného a Horského Lašska a Moravsko-slovenského pomezí. Soubor by se rád účastnil nejrůznějších akcí a festivalů. Nově soubor také pořádá Lidové víkendy ve mlýně, jejichž cílem je navazování a prohlubování "folklorních" přátelství členů nejrůznějších souborů nejen z ČR a také výuka tanců a písní rozličných folklorních oblastí. Máte-li zájem o spolupráci, ozvěte se.

Adresa:
Bebek z Proskovic, soubor Moniky Strykové
V Úvoze 11,
Ostrava - Proskovice,
724 00,
Czech RepublicValašský soubor písní a tanců

Beskyd


tel. +420 723 843 049
vspt.beskyd@post.cz
www.vsptbeskyd.webzdarma.cz

Popis:
Soubor reprezentuje svůj valašský region již od r. 1945. Repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska. Členové souboru mají ve svém programu jak krátké ukázky, tak i celovečerní koncertní nebo zábavné vystoupení, valašské tance, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je cimbálová muzika, se kterou se můžeme setkat i při jejích samostatných hudebních produkcích. Soubor Beskyd je udržovatelem tradic a zvyků, o čemž svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, mikulášské nadílce či vánoční koledě. Pořádá také večery u cimbálu, Valašský bál a kácení máje, spojené s Metlářským jarmarkem. Členové souboru rozdávají lidový odkaz svých předků posluchačům a divákům v rekreačních a lázeňských střediscích, ve školách, na kulturních akcích, folklorních festivalech u nás i v zahraničí. Krásu života oslavují tancem, písní a muzikou.

Adresa:
Petr Stručovský
Sídliště 6. května 1102
756 54 Zubří pěvecký sbor

Boršičané


tel. +420 777 113 656
v.hrabal@seznam.cz
www.borsicane.cz

Popis:
Mužský pěvecký sbor Bošičané s Boršic u Blatnice. 

Adresa:
Boršice u Blatnicetaneční soubor

Botík


tel. 723 059 702
Blanka.Zabojnikova@seznam.cz
www.botik.brezolupy.cz

Popis:

Taneční soubor Botík (dříve Březolupský Botík) vznikl v roce 1993, od té doby se v souboru vystřídalo mnoho členů. Takže se není čemu divit, když v současnosti se věnuje tanci v našem souboru kolem 90 tanečníků a tanečnic. Jsme rozčleněni do 4 skupin podle věku, od dětí z mateřské školky až po „dospěláky“. Náš soubor má základnu v Březolupech, ale jsou mezi námi i tanečníci téměř ze všech okolních obcí, kteří jsou rádi, že mají možnost věnovat se tanci. 

Adresa:
Březolupy 535
687 13folklórný súbor

Brezová


tel. +421 908 663 450
fsbrezova@szm.sk
www.fsbrezova.topsoft.sk

Popis:
Národopisná oblast Myjavsko, do které patří i Brezová a její okolí, je bohatá především na zpěvní, taneční a hudební projevy. Folklorní soubor Brezová vznikl v roce 1966 z původní stejnojmenné skupiny. Jeho členy jsou mladí nadšenci, kterým učarovalo bohatství slovenského lidového umění. Ve svém repertoáru se Brezová zaměřuje na umělecké ztvárňování lidové hudby, zpěvu, tance, her, zvyků a lidového výtvarného projevu regionů západního Slovenska, především v oblasti Myjavy.

Adresa:
Folklórny súbor Brezová
Národný dom M.R.Štefánika
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovenskonárodopisný soubor

Břeclavan


tel. +420 777 569 997
info@breclavan.com
www.breclavan.com

Popis:
Jeden z nejstarších moravských folklórních souborů, je nositelem jména svého rodného města Břeclav, které leží v nejjižnějším cípu Moravy, na hranici s Rakouskem a Slovenskem. V kraji krásném, rovinatém, na soutoku řek Moravy a Dyje, v kraji vinné révy, která tak dobře podněcuje nostalgii táhlých písní i výbušnost temperamentních verbuňků.

Adresa:
Národopisný soubor BŘECLAVAN
Miloš Petrů
Jungmannova 7
69002 Břeclav

C
folklorní soubor

Cifra


tel. +420 604 299 641
fscifra@seznam.cz
www.fscifra.cz

 

Taneční složka folklorního souboru CIFRA vznikla v srpnu roku 2000 na podnět vedoucího souboru Petra Holoubka. Jedná se tedy o uskupení, které má i přes své mládí za sebou řadu vystoupení. Zpočátku měl soubor sedm tanečních párů, které tvořili především tanečníci, kteří prošli dětským tanečním souborem Hradišťánek.

Později se soubor rozšířil na šestnáct tanečních párů. V počátcích si tvořil soubor choreografie samostatně, avšak po pěti měsících se tohoto nesnadného úkolu ujala zkušená tanečnice a choreografka Lenka Kraváčková, která tak přijala roli hlavní choreografky a vedoucí taneční složky.folklorní soubor

Chasa Mikulov


info@chasamikulov.cz
www.chasamikulov.cz

Popis:
V prosinci 2007 se zrodila myšlenka "Krojové hody v Mikulově". Sešla se parta mladých lidí, která se pokusila tuto myšlenku zrealizovat. Po jednání s P. Stanislavem Krátkým vzešel termín konání mikulovských hodů na víkend po svátku sv.Jana, jemuž byl vysvěcen kostel v Mikulově. Zvolen byl kroj z podluží který, nosí děvčata a chlapci při Mariánské pouti na Svatý kopeček. Krojová mládež za podpory města Mikulova a sponzorů uskutečnila 28.6.2008 1.Krojové hody, které se podle ohlasů občanů a návštěvníků hodů vydařily. 25.8.2008 vzniklo sdružení Krojová chasa Mikulov, jehož cílem je péče jeho členů o rozvoj a zachování lidových kulturních tradic v oblasti folklóru a výchova dětí a mládeže spojená s nácvikem lidových písní a tanců.

D
soubor lidových písní a tanců

Danaj


tel. +420 775 656 337
danaj@seznam.cz
www.danaj.cz

Popis:
Soubor lidových písní a tanců Danaj byl založen v roce 1959 ve Strážnici. Jeho činnost navazuje na bohaté folklórní tradice města, které je od roku 1946 dějištěm národopisných slavností, pozdějšího mezinárodního folklórního festivalu. Pro svou práci soubor využívá folklórního fondu města a nejbližšího okolí, do svého repertoáru zařazuje i tance z ostatních oblastí Slovácka a moravsko-slovenského pomezí.folklorní soubor

Demižón


tel. +420 603 253 928
rjdesign@seznam.cz
www.demizon.straznice.cz/

Popis:

Folklorní soubor Demižón vznikl v roce 1999, a od samého počátku pracujeme pod Orelskou jednotou ve Strážnici. Věk našich členů se pohybuje od 15 do 23 let. V této době má náš folklorní soubor 10 tanečních párů , které doprovází cimbálová muzika.

 taneční soubor

Dětský folklórní soubor Ratíškovice


tel. +420 607 511 779
koplikova.jana@seznam.cz
www.ratiskovice.com

Popis:

Dětský folklorní soubor Ratíškovice vznikl na podzim roku 2003. Navázal na tradice dětského národopisného souboru Rozmarýnek, který v Ratíškovicích působil od 70. let. 
Pracuje pod vedením Jany Koplíkové, Zuzany Kordulové a Dagmar Gajdíkové. Programovou náplní souboru jsou dětské hry, obyčeje, tance a zpěvy Kyjovského Dolňácka.

Adresa:

Jana Koplíková,

Ratíškovice 971, 696 02 pěvecký sbor

Děvčice z Kněžpola


tel. +420 736 166 821
devcicezknezpola@seznam.cz
devcicezknezpola.wbs.cz

Popis:
Ženský pěvecký sbor „Děvčice z Kněžpola“ jsme založily v lednu roku 2007. Naše začátky byly rozpačité, jelikož se nás na první zkoušce sešlo pouze pět děvčat. Postupem času však začalo nových tváří přibývat a dnes už se nás pravidelně schází kolem 17 stálých členek z Kněžpole a Včelar. Největší část repertoáru pochází z našeho okolí – jsou to převážně hudecké písně z Bílovic, z luhačovského Zálesí či Uherskohradišťska. Mimo to však zpíváme písně z Uherskobrodska, Valašska či Horňácka. 

Adresa:
Ing. Alžběta Kadlčíková
jednatelka
Kněžpole 295
687 12 Bílovicefolklorní soubor

Dolina


tel. +420 737 861 116
ales.rada@fsdolina.cz
www.fsdolina.cz

Popis:
Kraj, ve kterém působí od roku 1956 soubor písní a tanců Dolina, patří v České republice mezi nejbohatší v zachování lidových tradic. Je poutavý a přitažlivý nejen pro své přírodní krásy, ale zejména pro srdečnost jeho lidu, pro jeho písně, tance, zvyky a lidové obyčeje. Není proto divu, že zde Dolina nachází množství podnětů pro svou činnost, pro ušlechtilou zábavu členů souboru i diváků. Dolina rozdává radost a krásu nejen ve Starém Městě, kde působí, ale je zvána předvést své klidné i temperamentní tance, krásné písně a pestré kroje po celé České republice. 

Adresa:
Sochorcova 808
686 03 Staré Městofolklorní soubor

Dolina Ratíškovice


informace@rdolina.info
www.rdolina.info

Popis:
Soubor Ratíškovská Dolina vznikl v roce 2000 ze zájmu mladých lidí o folklór, lidovou písničku, tanec a pobavení se při dobrém vínečku. Repertoár tohoto souboru spadá do oblasti Kyjovského Dolňácka, což se odráží právě v písních a tancích, jako např. skočné, vrtěné, danaje, verbuňky, ale taky zkouší a snad i trochu umí tance a písničky z jiných regionů a oblastí jako jsou např. boršické, korytňanské, hudecké, sedlácké, karyčky, čardáše, slovenské a jiné.folklorní soubor

Dolinečka


kbazalova@seznam.cz

Popis:
V současné době Dolinečka vychovává přibližně 85 dětí, které jsou rozděleny do tří skupinek. Nově vzniklá Dolinečka I - 40 dětí ve věku 4 – 6 let, pracuje pod vedením Kateřiny Bazalové a Jarmily Vránové Dolinečku II vede Alena Chlupová, skupinku navštěvuje 15 dětí ve věku 7 -11 let. V Dolinečce III působí 35 dětí pod vedením Martina Baláže a Jarmily Tomeškové.

Adresa:
K. Bazalová
nám. hrdinů 1902
Staré Město
68603folklorní soubor

Doudleban


tel. +420 606 490 560
doudleban@seznam.cz
doudleban.tym.cz/

Popis:
Historie souboru Vše začalo již v roce 1927, kdy do našeho kraje přišel F.M.Čapek, obětavý sběratel lidových písní a tanců, aby vzkřísil zapomenutou krásu lidové tvořivosti doudlebského regionu. S pomocí pamětníků zapisoval písně, tance a zvyky. Uspořádal v Doudlebech staročeskou pouť, staročeské dožínky a masopust. Po dlouhých letech tak vesnice znovu zazářila pestrými šátky a zástěrami krásných doudlebských krojů, také zazněly písně našich pradědů. Bohužel po smrti F.M.Čapka se nenašel nikdo, kdo by v této činnosti pokračoval. Až v roce 1943 se Doudlebáci dali znovu dohromady – a právě tento rok pokládáme za dobu vzniku souboru, protože od této doby nepřetržitě pracuje. Soubor se zabývá tak zvaným klenotnicovým folklórem, jinými slovy – zpívá, tancuje a oživuje zvyky dávných předků, samozřejmě výhradně z Doudlebska.

Adresa:
Doudleby
370 07 České Budějovicefolklorní soubor

Družba


tel. +421 910 674 016
fsdruzba@szm.sk
www.fsdruzba.szm.sk

Popis:

Snaha malej skupiny nadšencov pre ľudové tradície, ktorá pracovala v malom nábytkárskom podniku Družba n. p. v  Trenčíně, viedla v apríli  l954 k založeniu folklórneho súboru s rovnomenným názvom. Tento názov Družba zároveň symbolizoval postavu svadobného družbu z obradového zvykoslovia v trenčianskom regióne.folklorní soubor

Dubina


tel. +420 518 309 411
dkhodonin@dkhodonin.cz
www.dkhodonin.eu/

Popis:
Národopisný soubor Dubina - obnovil v únoru roku 2001 svou činnost po desetileté přestávce. Ve své práci navazuje na dlouholetou tradici folklorního souboru Dubina, který vznikl v Hodoníně již v padesátých letech minulého století.
Okresní město Hodonín leží na rozhraní dvou národopisných oblastí - Podluží a kyjovského Dolňácka, proto také folklorní soubor Dubina ve svých vystoupeních předvádí tance a písně těchto oblastí. Po celý rok se stará o zachování lidových tradic města a spolu se Slováckým krúžkem Hodonín pořádá v srpnu u příležitosti Svatovavřineckých slavností v Hodoníně Slovácké krojované hody.

Adresa:
Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace
Horní Valy 2
69501 Hodoníndětský folklorní soubor

Dubinka


tel. +420 602 887 873
Ba.jka.X@seznam.cz
www.dfsdubinka.estranky.cz/

Popis:
Dětský folklorní soubor Dubinka vznikl v únoru 2007.Soubor zpracovává tance,zpěvy, dětské hry a zvyky z Kyjovského Dolňácka,Podluží a celého širokého okolí. Děti od 4 do 13 let se tak seznamují s folklórem a učí se lásce k lidovým krojům, písničkám,zvykům a tradicím.Soubor navštěuje 25 dětí a pracují samostatně ve dvou skupinách,dle věku.Za krátkou dobu působení se soubor zůčastnil mnoha vystoupení na společenských a kulturních akcích v obci a blízkém okolí.Letos se soubor také zůčastnil MFF v Ostravě,Tvrdonicích,Miloticích a Rohatci.Soubor pravidelně účinkuje na akcích pro důchodce a invalidy.Letos se soubor zůčastnil okresní přehlídky ,kde postoupil do krajského kola.Se souborem spolupracuje CM z Dubňan,nebo Mistřína. Vedoucí souboru je sl.Nikol Kordulová 

Adresa:
Nikol Kordulová
Zahradní 627 
Ratíškovice
696 02dětský folklorní soubor

Dubinka


tel. +420 602 887 873
Ba.jka.X@seznam.cz
www.dfsdubinka.estranky.cz/

Popis:
Dětský folklorní soubor Dubinka vznikl v únoru 2007.Soubor zpracovává tance,zpěvy, dětské hry a zvyky z Kyjovského Dolňácka,Podluží a celého širokého okolí. Děti od 4 do 13 let se tak seznamují s folklórem a učí se lásce k lidovým krojům, písničkám,zvykům a tradicím.Soubor navštěuje 25 dětí a pracují samostatně ve dvou skupinách,dle věku.Za krátkou dobu působení se soubor zůčastnil mnoha vystoupení na společenských a kulturních akcích v obci a blízkém okolí.Letos se soubor také zůčastnil MFF v Ostravě,Tvrdonicích,Miloticích a Rohatci.Soubor pravidelně účinkuje na akcích pro důchodce a invalidy.Letos se soubor zůčastnil okresní přehlídky ,kde postoupil do krajského kola.Se souborem spolupracuje CM z Dubňan,nebo Mistřína. Vedoucí souboru je sl.Nikol Kordulová 

Adresa:
Nikol Kordulová
Zahradní 627 
Ratíškovice
696 02dětský folklorní soubor

Dúbravěnka


tel. +420 777 138 849
dubravenka@seznam.cz
www.dubravenka.cz

Popis:
Jsme dětský národopisný soubor, zaměřený na dětské hry a tance z regionu kyjovské Dolňácko, v němž leží naše město Dubňany.Soubor vznikl v roce 1987.Ve svých vystoupeních chceme ukázat krásu kyjovského kroje a tanců, i zvučnost moravského nářečí v lidových písních a říkadlech.Nacvičená pásma prezentujeme na různých společenských akcích, za doprovodu Dětské cimbálové muziky při Základní umělecké škole v Dubňanech. 

Adresa:
DNS Dúbravěnka
org.ved. Lenka Benadová
Hodonínská 302
696 03 Dubňanyfolklorní soubor

Dunajec


tel. +420 607 992 878
j.tessiny@globus.cz
www.fsdunajec.cz

Popis:
Soubor byl založen v roce 1958 v Olomouci rodákem od Trnavy Jano Teššinym. Už půl století přináší do poklidné hanácké metropole vzrušení v podobě energické hudby, krásných písní a temperamentních tanců ze Slovenska.

Adresa:
Jan Teššiny
U Sokolovny 3
783 02 Olomoucdětský folklorní soubor

Dunaječek


tel. +420 585 228 974

Adresa:
Barbora Těššinyová
Šantova 10
772 00 Olomouc
 folklorní soubor

Dyjavánek


tel. +420 777 722 550
dyjavanek@dyjavanek.cz
www.dyjavanek.cz/

Popis:

Folklorní soubor Dyjavánek Znojmo vznikl v roce 1987 při Znojemské Besedě v tehdy aktivním Slováckém krúžku Mája. Se založením a vedením dětských folklorních aktivit se pak pojí dvě jména: Alena Besedová a Anna Bulová. Své jméno si vybral podle řeky Dyje, která tímto malebným jihomoravským městem protéká.

Adresa:

Základní škola Znojmo
Mládeže 3
66902
Znojmo

F
folklorní soubory

Folklorní kroužek Starovic


tel. +420 606 424 857
info@folklorstarovice.cz
www.folklorstarovice.cz

Popis:
Folklorní kroužek vznikl 4.11.2002. Založila ho hodová chasa, která se rozhodla obnovit a nadále udržovat folklórní a kulturní tradice. Kroužek pravidelně pořádá v obci řadu akcí obzvláště tradiční krojované hody, plesy, ostatky, výstavy, besedy u cimbálu, folklórní akce a účastní se dalších programů a představení. V roce 2006 jsme začali pracovat i s dětmi a tato práce zatím přináší jen a jen úspěchy. V současné době kroužek navštěvuje 45 členů. 

Adresa:
Folklorní kroužek Starovic
Starovice 327
693 01folklorní soubor

Folklorní sdružení Šardičan


tel. +420 776 761 884
Sardican@centrum.cz
www.sardican.webpark.cz/

Popis:
Folklorní sdružení Šardičan má 3 sekce: Taneční - Slovácký krůžek Šardičan Hudební - CM Denica Pěveckou - Mužský sbor Mužáci

Adresa:
Šardice
696 13folklorní soubor

Folklorní soubor Džbánek


tel. +420 724 166 056
karasek.zdenek@ktvmb.cz
www.dzbanek.wgz.cz

Popis:
Jak vznikal krojovaný soubor v Martínkově První martínkovské krojované hode Píše se datum 14. 8. 1982, kdy v Martínkově, nedaleké vesničce u Moravských Budějovic, začínají první krojované hode. Pan Václav Rod a jeho sestra Marie Rodová nacvičili za pomocí martínkovské mládeže první tanec - Moravskou besedu. Od října 2008 se soubor pravidelně schází každý týden na dvouhodinových zkouškách. Pod vedením pana Zdeňka Karáska se 14. 2. 2009 zvládlo první veřejné vystoupení na lidovém plese v Moravských Budějovicích, viz: web Zdeněk Karásek 

Adresa:
Martínkov 15folklorní soubor

Folklorní soubor Javor


tel. +420 723 841 935
mbozovska@knih-lo.cz
www.souborjavor.cz

Popis:
Zhruba 25 lidí zamilovaných do jihočeských a jihozápadních písniček, tanců a muziky se schází již od roku 1990, aby svou láskou nakazili i své posluchače. Svůj dorost se snažíme vychovávat v Javoráčku, který s námi vystupuje i na našich zahraničních zájezdech.Zázemí máme v krásném malém jihočeském městečku a jak se říká - krása našich rybníků se odráží i v našich blatských krojích.

Adresa:
náměstí 5. května 133
378 16 Lomnice nad Lužnicífolklorní soubor

Folklorní studio Buchlovice


tel. +420 721 337 833
info@fsbuchlovice.cz
www.fsbuchlovice.cz

Popis:
Folklorní studio Buchlovice vzniklo v roce 1991 s cílem sloužit obohacení života v kraji pod hradem Buchlovem prostřednictvím darů lidového umění Moravského Slovácka. Členové Folklorního studia se snaží naplňovat předsevzetí - pěstování tradic lidové kultury. Po několika letech působení jejich pořady dosáhly velké popularity a dá se říct i nadregionálního významu. Především Den vína, Písně kosecké a Vánoční cyklus svojí náplní a také nenapodobitelným prostředím Buchlovického zámku a parku lákají do Buchlovic jak tradiční, tak i stále nové návštěvníky. Kolektiv je specifický tím, že se zde prolínají věkové kategorie od 15ti do 50 ti let, což umožňuje velkou variabilitu ve vystoupeních. Působíme v pěti skupinách – taneční složce, dívčím sboru, mužském sboru, dětské cimbálové muzice Slunovrat a cimbálové muzice Rubáš .Spolupráce všech složek souboru dává předpoklad rozvoje a plnění cílů, které si Folklorní studio vytýčilo. Těšíme se na Vás a věříme, že spolu strávíme příjemné chvíle. 

Adresa:
Náměstí Svobody 800
687 08 Buchlovicefolklorní soubor

Folklórny súbor Váh z Púchova


tel. 042 46 32 259
mikavargova@pobox.sk
www.dkpuchov.sk/sk/stranka/vah

Popis:
Folklórny súbor VÁH na jeseň 2011 oslávi 40. výročie vzniku. Súbor založil v roku 1971 spisovateľ Milan Húževka so svojimi priateľmi. Dvadsať rokov bola vedúcou a choreografkou Mgr. Eva Kukučková. Od roku 2006 je umeleckou vedúcou a choreografkou súboru Mgr. Žaneta Littová. Prvými vedúcimi hudby boli Milan Svrčina a Viktor Mareček, po nich 25 rokov v súbore pôsobí Ivan Sadloň. Za svoju existenciu sa Váh prezentoval viac ako 26 skupinovými choreografiami, mnohými sólovými choreografiami, programovými číslami a programami. Základom jeho činnosti je vyhľadávanie a scénické spracovanie folklóru stredného Považia (najmä Púchovskej doliny, ale i neďalekého Kostolca, Papradna a trenčianskej doliny). Pre pestrosť dopĺňa program aj hudbou, spevom a tancom z ďalších regiónov Slovenska (Liptov, Šariš, Zemplín, Orava, Myjava, Horehronie...). Súbor získal viacero ocenení v súťažiach folklórnych kolektívov – ocenenie na celoslovenskej súťažnej prehliadke tvorivých choreografií v Trenčíne (1998, Kostolecké čardáše), celoštátne finále súťaže tvorivých choreografií (2002, Choreo 1), ako aj sólistov tanečníkov – účasť v celoštátnom finále súťaže Šaffova ostroha (2001). Je trojnásobným laureátom medzinárodného folklórneho festivalu Warmia v Olsztyne (Poľsko, 2000, 2001, 2003) a laureátom medzinárodného festivalu Roztocze v Tomaszów Lubielski (Poľsko, 2009). Nahral niekoľko ľudových piesní pre Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici (spolu so skladateľom Svetozárom Stračinom) a v roku 2007 účinkoval v dokumentárnom filme Púchov a jeho okolie, zrealizovanom vďaka Nadácii na podporu púchovského regiónu. Váh pravidelne vystupuje na domácich púchovských podujatiach.

Adresa:
Dom kultúry Púchov
Námestie slobody 1401
020 01 Púchovfolklorní soubor

Folklórny súbor ZOBOR


tel. +421 905 466 804
daniela.wolfova@uniag.sk
www.uniag.sk/fszobor/

Popis:

Zriaďovateľom FS ZOBOR, ktorý bol založený v roku 1956, je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Tvorí ho ľudová hudba, dievčenská spevácka skupina a tanečný súbor. Členmi týchto zložiek sú v prevažnej miere študenti oboch nitrianskych univerzít. Kmeňová dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej oblasti formou tematických blokov a je doplnená o programové čísla komornejšieho charakteru z iných kultúrnych oblastí Slovenska, ktoré tvoria samostatný program.

Adresa:

FS Zobor 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Tr. A. Hlinku 2 
949 01 Nitra 
Slovenská republika folklorní soubor

FS Mladosť


tel. +421 908 573 215
fsmladost@fsmladost.sk
www.fsmladost.sk

Popis:
Folklórny súbor Mladosť vznikol v roku 1969. Od založenia súbor pôsobil pri „Strednom odbornom učilišti strojárskom a elektrotechnickom v Dubnici nad Váhom" a od decembra 2005 ako „Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ". Z pôvodne terchovskej muziky sa začiatkom roku 1971 pretransformoval do dnešnej spevácko - tanečno - hudobnej podoby. Jeho základňu tvoria mladí ľudia vo veku od 14 rokov. Súčasný repertoár súboru tvoria piesne a tance spracované v mierne štylizovanej forme v prevažnej časti z regionálnych oblastí Dubnice, Zliechova, Čičmian, Púchova a Trenčína. Ľudová hudba sa taktiež snaží o štýlovú interpretáciu hudobného prejavu autentických ľudových muzikantov - primášov z okolia vo svojom repertoári však máme aj programové čísla z Terchovej, Horehronia, Goralu, Detvy a Východného Slovenska taktiež v mierne štylizovanej forme. Folklórny súbor Mladosť pôsobí v meste Dubnica nad Váhom. Jeho úlohou je spracovanie a prezentácia piesní a tancov z Dubnice nad Váhom a jej okolia. Folklórny súbor Mladosť vedie Aleš GIERTL, ľudovú hudbu Jozef POLAKOVIČ a choreografom súboru je Mgr. Richard BENECH.

Adresa:
Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ
Bratislavská 439/18
018 41 Dubnica nad Váhom

G
folklorní soubor

Gaudeamus


tel. +420 608 210 796
gaudeamus@gaudeamus-folklor.cz
www.gaudeamus-folklor.cz

Popis:
Folklorní soubor Gaudeamus působí na české folklorní scéně již od roku 1949. Zřizovatelem je Vysoká škola ekonomická v Praze a jeho členy jsou studenti a absolventi VŠE a dalších pražských vysokých škol. Soubor tvoří taneční a pěvecká skupina a lidová muzika. Svou tvorbou se Gaudeamus zaměřuje na jevištní zpracování českého lidového umění. Ve svých pořadech se snaží propojovat tradice se současností a oslovit tak i dnešního diváka. Repertoár souboru je příznačný svým neobvyklým a někdy až překvapivým zpracováním, humorem a velkým zaujetím všech interpretů. Svůj podíl na tom nesou tvůrčí profesionálové, kteří jsou ochotni se souborem spolupracovat a dodávají tolik potřebnou sebedůvěru. Celkový dojem z představení umocňuje výtvarné ztvárnění využívající krojového bohatství souboru.

Adresa:
Květa Matoušová, FS Gaudeamus
Bělohorská 6
Praha 6
169 00
Česká republika (CZ)folklorní soubor

Gymnik folklórny súbor


tel. +421 907 734 228
gymnik@fsport.uniba.sk
gymnik.aegir.sk/

Popis:

Súbor vznikol v roku 1964 pri FTVŠ UK v Bratislave. Názov súboru je odvodený z termínov gymnopédia (grécky bojový tanec), gymnos (cvičiť nahý), gymnikológia (náuka o telesných cvičeniach) na návrh Kuchena, Hrku a Šimonekovej, ktorá sa najväčšmi zaslúžila o vznik súboru a vyučovala na fakulte predmety rytmika a ľudové tance.
Súbor patrí medzi najlepšie vysokoškolské folklórne súbory na Slovensku. Za roky existencie sa v ňom vystriedalo nespočetne veľa členov, vedúcich aj choreografov, uskutočnil stovky vystúpení. V súčasnosti má 46 tanečníkov (zväčša študentov SŠ a VŠ). Špecifikum súboru vyplýva z prirodzených daností. Vzhľadom na to, že pôsobí pri športovo zameranej fakulte, v programe sa môže výborne uplatniť šikovnosť, obratnosť a pohybová zdatnosť tanečníkov, ako aj hravosť a humor. V repertoári súboru sú tance takmer zo všetkých regiónov Slovenska. Choreografický rukopis Jána Blaha sa vyznačuje návratom k pôvodným zdrojom ľudového tanca a snahou o minimálnu štylizáciu.

Adresa:
Folklórny súbor Gymnik
FTVŠ UK
Nábrežie L.Svobodu 9
814 69 Bratislava

H
folklorní soubor

Haná


tel. +420 606 610 960
josef.langer@centrum.cz
www.souborhana.com

Popis:

Haná Velká Bystřice zastřešuje folklórní soubory Haná, Mladá Haná, Kanafaska, Krušpánek a Čekanka. Soubory zpracovávají a presentují lidové tance, písně a zvyky z regionů Haná a Lipenské Záhoří. Národopisný Soubor Haná pracuje od r.1976.

Adresa:

 

Ing. Josef Langer

Na letné 572

78353 Velá Bystřicefolklorní soubor

Hanáci


tel. +420 603 442 076
hanaci@multifon.cz
www.hanaci.vivat.cz/

Popis:
Včel jož negdo těžko přende na to, kde se začale rodáci a spřizněnci z Hanó v Praze scházet a kót pikle. Belo to néspiš nekde kolevá konca devatenástyho, če začátko dvacátyho stoleťó. Z vekládáni tech členu, keři se tehdá teprv narodile, vime, že oni přešle meze Hanáke a že jich toť belo moc. Cose napsanyho belo až kdese v třecátéch letech, kde se hanácky rodine scházele ve spolko Morava. V tym bele Hanáci odjakževa a řikalo se, že patřel meze névěči v Praze. Docházele do něho rodáci z Hané aji ze svéma rodinama. Spolek to béval tak selné, že mival e svó stáló kancelář v Železné holece. Všeci se scházivale pře pravidelnéch národopisnéch besedách, nácvikách tancu a mnohéch vestópenich. Chodile e na ruzny společensky sešlostě.... 

Adresa:
Prahafolklorní soubor

Handrlák


tel. +420 731 413 154
jirilucny@seznam.cz
www.handrlak.coolnet.cz/

 

Popis:

Folklorní soubor písní a tanců Handrlák působí v Kunovicích, v srdci národopisného regionu Slovácko.

Vznikl v roce 2001 z dětského folklorního souboru písní a tanců Handrlaček, jehož počátky sahají do roku 1986, kdy ho založila Ludmila Habartová.

Folklorní soubor písní a tanců Handrlák zpracovává oblast moravského Dolňácka, Kopanic a Kyjovska. Ve své tvorbě se snaží nalézat a oživovat téměř zapomenuté písně, tance, zvyky a obyčeje svého regionu. Usiluje o osobité ztvárnění slováckého folkloru, které by se svým výrazem nevzdávalo původního záměru lidových tvůrců.

Adresa:

Občanské sdružení Handrlák

Jiří Lůčný

Osvobození 590

686 04 Kunovice

 dětský folklorní soubor

Hanýsek ze Šakvic


tel. 777 593 548
holaskova.ivana@seznam.cz
www.fs-hanysek.cz/

Popis:

Folklorní soubor ,,Hanýsek ze Šakvic „ je složený z 20 děvčat a chlapců ve věku 9 až 14 let. V přípravce je  dalších 15 dětí, ve věku 5—9 let a říkáme jim Malí Hanýsci. Soubor je od r.2004 členem Sdružení přátel folklóru v Brně. Šakvice se nacházejí  v mikroregionu Hustopečsko, pod Pálavou, v blízkosti Novomlýnských jezer, na trase mezi Břeclaví a Brnem. Je to vesnice, která nemá folklorní tradice, ani původní kroje, v současnosti je  známá spíše dechovou hudbou, protože zde fungují dvě velmi známé dechovky - Tůfaranka a Sokolka. 

Kontakt:

o.s. Folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic

Dlouhá 251

69167  Šakvicefolklorní soubor

Heřmánek Brno


tel. +420 737 301 995
hermanekjana@centrum.cz
www.hermanek.ic.cz

Popis:
Členové folklorního tanečního souboru Heřmánek jsou žáky Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Soubor se ve svém repertoáru soustředí na několik folklorních oblastí České a Slovenské republiky - např. Východní Čechy, Lašsko, Valasško, Brněnsko a Střední Slovensko.Choreografku a vedoucí tanečního souboru Janu Veselou zajímá také stylizovaná folklorní hudba, kdy jsou v tanečních skladbách použity nejen prvky lidového tance, ale také prostředky tance výrazového. Tanečníci souboru Heřmánek se věnují lidovému tanci od roku 1990. Nyní jsou v dospívajícím a dospělém věku. Soubor vystupuje v různých městech České republiky, Rakousku a Španělsku, pravidelně se zúčastňuje Mezinárodního folklorního festivalu v Brně, přehlídek a soutěží v ČR, pořádá letní soustředění. 

Adresa:
Mgr. Jana Veselá
ZUŠ J.Kvapila
Nejedlého 3
60000 Brnofolklorní soubor

Hlubina


tel. +420 728 103 742
k.maceckova@atlas.cz
www.hlubinaostrava.cz/

Popis:
Úvod Soubor lidových písní a tanců Hlubina patří mezi nejstarší taneční soubory v České republice. Vznikl v Ostravě roku 1947 původně jako dívčí taneční skupina, která se věnovala studiu slezského folkloru a účinkovala v Ostravě a jejím širokém okolí. Během krátké doby z malé skupiny vznikl soubor, který přijal jméno Hlubina - podle názvu šachty a kulturního domu, kde působil až do roku 1990. S jeho jménem je neodlučně spjato jméno zakladatelky, umělecké vedoucí a choreografky Zdeny Kyselé (1918-2004). Přirozeným základem pro tvorbu je folklorní materiál Slezska a Lašska (Slezská suita, Ostravské obrázky, Slezská beseda, dívčí chorovod Vjonky aj.). Zpracovávané folklorní oblasti charakterizuje spíše drsnost, sevřenost, menší okázalost, často však velká citová hloubka. Tradičně se soubor jako jeden z mála kolektivů v České republice zaměřuje na projevy havířského prostředí (Na havířském výletě, Na havířském bále, Havířské obrázky aj.). Umělecký vývoj souboru směřoval během let ke stále vyšší stylizaci; vrchol tvoří choreografické zpracování Lašských tanců Leoše Janáčka. V nedávné době zařadila Hlubina do repertoáru také barokní tance (Bohemika, Moravika). Během svého dlouhodobého působení zaznamenala Hlubina mnoho uměleckých úspěchů doma i v zahraničí Francie, Itálie, Jižní Korea, Chorvatsko, Řecko, Malta aj.) Soubor Hlubina se každoročně podílí na organizaci Mezinárodního folklórního festivalu Folklor bez hranic Ostrava a přehlídky nových choreografií dospělých a mládežnických souborů FOS Ostravy a Lašska, Inspirace. 

Adresa:
Kateřina Macečková,

K. Tomana 3,

709 00 Ostrava 1 - Mar.Horyfolklorní soubor

Hrozen


tel. +420 721 755 144
skhrozen@seznam.cz
www.skhrozen.wz.cz

Popis:
Slovácký krůžek Hrozen vznikl již před 60 lety. Svou činnost obnovil po desetileté pauze v roce 1999. Zpracovává nejen témata z Hanáckého Slovácka odkud pochází, ale i z oblasti Uherskobrodska, Kopanic, východního Slovenska a dalších folklorně významných regionů. V současné době spolupracuje s cimbálovou muzikou Guráš z Velkých Bílovic.

Adresa:
Velké Bílovicepěvecký soubor

Hútek


tel. +420 572 646 286
hutek@banov.cz
www.hutek.banov.cz/

Popis:
Soubor vznikl v září 2009 v obci Bánov ,snaží se znovu obnovit sborové zpívání v obci. více na webu.

Adresa:
OS Hútek Bánov 400 687 54

I
folklorní soubor

Ischias


tel. +420 732 966 822
info@svcopava.cz
fsischias.webnode.cz/

Popis:
Seniorský folklorní soubor Ischias Opava vznikl v roce 1998 jako soubor tvořený převážně rodiči tanečníků z dětského folklorního souboru Úsměv a souboru Vrtek. Vedoucími souboru jsou Jaroslava Poláková a Jan Wajda ml. Soubor pracuje při Domě děti a mládeže v Opavě a zabývá se oživováním lidových písní a tanců rogionu Opavského Slezska. Proto také vystupuje v rekonstruovaných pracovních i slavnostních opavských krojích. Při sestavování repertoáru čerpá ze zápisů PhDr. H. Podešvové a spolupracuje s odborníky, kteří se tímto regionem zabývali a zabývají. Při vystoupeních soubor doprovází převážně cimbálová muzika Sekerášé, příležitostně pak také cimbálová muzika Opavští hudci.

Adresa:
SVČ Opava
Jaselská 4
746 01 Opava

J
folklorní soubor

Javořina


tel. +420 724 525 569
javorina.roznov@seznam.cz
www.javorina-roznov.cz/

Popis:

Soubor písní a tanců Javořina vznikl v roce 1961. Původnost a autentičnost materiálů a jadrná zemitost projevu souboru dává vyniknout úspěšným vystoupením doma i v zahraničí. V úzké spolupráci s Valašským muzeem v přírodě nastudovala Javořina řadu tanečních pásem. Repertoár je spjat s lidovou kulturou celého Valašska. Obsah činnosti souboru tvoří zvykoslovné náměty, jako je valašská svatba, dožínky, jarní výhon ovcí na salaš, zbojnické tance, koledy, čardáše z moravsko-slovenského pomezí, kácení a stavění máje, pastevecké hry, regrútské písně, koledy a taneční bloky. Vynikajících úspěchů dosáhl soubor v zahraniční - v Rakousku, Německu, Polsku, Lotyšsku, Švédsku, Maďarsku, Švýcarsku, Bulharsku, Francii, Španělsku a Turecku. Největšího úspěchu dosáhl soubor v roce 1988 na prestižním folklorním festivalu v Dijonu ve Franci, kde se umístil na prvním místě.
 

Adresa:

Příčná 584,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 

K
folklorní soubor

Kalina


tel. +420 723 556 432
soubor-kalina@seznam.cz
www.soubor-kalina.ic.cz/

Popis:

Nový soubor se uchýlil pod ochranná křídla obecního úřadu v Babicích u Uherského Hradiště, kde pravidelně zkouší, pořádá svá tématická vystoupení (fašankové besedy u cimbálu, vánoční koledování aj.) a prezentuje se společně i s jinými soubory z ČR (např. FS Cifra z Uherského Hradiště, Valašský vojvoda z Kozlovic, FS Spinek z Vnorov, FS Devín z Bratislavy, SR). Členové souboru se věnují lidovým písním, tancům a obyčejům našich předků v jevištních úpravách. Nezapomínají ani na uchovávání obyčejů v jejich původní podobě - například při štěpánské či velikonoční kolední obchůzce. Pod vedením Kateřiny Poláškové (v letech 2003 - 2009) nacvičovali tance z uherskohradišťského Dolňácka a moravsko-slovenského pomezí a v této práci nadále pokračují pod novým vedením souboru a svůj repertoár dále rozšiřují.

Popis:

Babice 508
687 03 Babice u Uherského Hradištěfolklorní soubor

Kašava


tel. 736 765 647
info@kasava-splk.cz
www.kasava-splk.cz/

Popis:

Valašský soubor Kašava působí na Zlínsku již téměř 40 let. Věnuje se zpracování folklorního a zvykoslovného materiálu ze západního a jižního Valašska a částečně také z přilehlých oblastí: luhačovického Zálesí a východní Hané. Repertoár souboru tvoří vedle jednotlivých tanců scénická hudebně-tanečně-dramatická pásma vycházející jednak z lidových obřadů a zvyků, jednak z folklorního materiálu, který vypovídá o závažných momentech v životě minulých generací. Specifickým rysem práce Kašavy je obnovování zaniklých zvykoslovných vánočních a masopustních her. Činnost členů souboru jde ruku v ruce se snahou o uchování etických a estetických hodnot tradiční lidové kultury. Kašava pořádá tematické besedy u cimbálu, valašské bály, výroční koledové obchůzky, pravidelně se zúčastňuje jak domácích, tak zahraničních folklorních festivalů. Důležitou součástí aktivit členů souboru je práce s dětmi – pět dětských folklorních souborů navštěvuje na sto padesát dětí. Vedoucími taneční složky jsou Anna Macháčková a Ondřej Pavlištík, primášem cimbálové muziky Petr Král, organizačním vedoucím souboru je Radek Vitovský. 

Adresa:

 

Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA
Štefánikova 2987
760 01 ZLÍN
IČ: 46311360


folklorní soubor

Kosíř


tel. +420 723 021 260
kosir.kostelec@centrum.cz
www.kosir.unas.cz

Popis:
Hanácký folklórní soubor KOSÍŘ z Kostelce na Hané byl založen v roce 1982. Svůj název dostal podle nedalekého stejnojmenného kopce,který se jako jediný vrch zvedá v rovinatém okolí. Soubor se zaměřuje na zpracování lidových zvyků našich předků písňového a tanečního materiálu, čerpajícího z folklóru krásné úrodné Hané. Repertoár tvoří zejména ucelené tématické bloky, jako například Řemesla, Zábava v Kostelecké hospodě, Hody a další. Nechybí ani sólové tance a zpěvy. Celkový dojem zvýrazňuje zejména bohatý, ručně vyšívaný hanácký kroj. Soubor Kosíř se účastní mezinárodních folklórních festivalů, soutěží, dožínek, hodů, vystupuje na plesích, jarmarcích i svatbách, tedy všude tam, kde je zapotřebí rozdávat dobrou náladu. 

Adresa:


Kostelec na Hanéfolklorní soubor

Krajina


tel. +420 606 750 991
jistep@seznam.cz
www.fskrajina.asp2.cz/

Popis:
Folklorní soubor Krajina z Olomouce byl založen v roce 2000 a věnuje se moravskému folkloru (Kopanice, Valašsko, Zálesí,...)

Adresa:
Folklorní soubor Krajina
Junácká 1
Olomouc 77900dětský folklorní soubor

Kuřátko


tel. +420 737 355 953
nivnicka@centrum.cz
www.kuratko.unas.cz

Popis:

Kuřátko je dětský folklorní soubor z Bánova u Uherského Brodu.

Adresa:

Vlastimil Ondra

Hoštáky 83

687 51 Nivnice

L
dětský folklorní soubor

Leváranek


tel. +421 0905 810 268
levaranek@levaranek.sk
www.levaranek.sk/

Popis:
Náš detský folklórny súbor pracuje už 4.rok v obci Veľké Leváre na Záhorí na Slovensku. Obnovujeme tradície našej dediny, ktoré zanikli už pred l.sv.vojnou.Obnovili sme Fašáng,Stavjaní máje a Hody.Znovuobjavili a následne sme dali ušiť kroje našej dediny. Radi by sme nadviazali družbu a priateľstvo s iným detským súborom napr.z Moravy.

Adresa:
Veľké Leváre
Melíškova 650
Základná škola s MŠ
908 73dětský folklorní soubor

Lieska


tel. + 421 903 651 665
dfs.lieska@gmail.com
lieska.webnode.sk/

Popis:
DFS „Lieska“ vznikol v roku 1975. V repertoári súboru sú choreografie z rôznych oblastí a krajov Slovenska, najviac z najbližších lokalít Žilinského regiónu. Vedúci súboru je: Peter Pipišák, taneční pedagógovia: Andrea Dolinajcová, Viera Hriechová, Marko Fondati 

Adresa:
CVČ Spektrum
Hurbanova 28
010 01 Žilina
Slovakiafolklorní soubor

Lipka


tel. +420 739 370 595
fslipka@centrum.cz
www.fslipka.cz

Popis:
Folklórní soubor Lipka, který vznikl v roce 2007 při Kulturním domě Dubina v Pardubicích, navazuje svou činností na bohatý odkaz Souboru písní a tanců Lipka. V současné době již sdružuje přes 30 nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Repertoár souboru tvoří písně a tance především z Pardubicka, Hradecka, Chrudimska a českého Horácka. Na počátku činnosti Souboru písní a tanců Lipka byl roku 1981 zájem několika jedinců vybudovat v regionu (kde zcela vymizela folklórní tradice) národopisný kolektiv, který by upozornil veřejnost na bohaté lidové umění oblasti Polabí. Během následujících více než dvaceti let své existence absolvoval nespočet vystoupení nejen v Československé, resp. České republice, ale i v zahraničí, získal četná ocenění a natáčel pro Československou televizi a rozhlas.

Adresa:
Michal Doubek
FS Lipka Pardubice
Karla IV. 2592
Pardubicefolklorní soubor

Lipovjan


tel. +420 739 694 427
irena.sedlarvemail.cz
www.lipovjan.cz/

Popis:

Soubor LIPOVJAN vznikl v roce 1972 a za dobu své existence absolvoval desítky vystoupení jak v České republice, tak i v zahraničí – namátkou lze jmenovat například festivaly ve Francii, Itálii, Německu, Dánsku, na Slovensku a pod. Mimo jiné se soubor podílel i na natáčení dokumentu České televize o Leoši Janáčkovi a Vítězslavu Novákovi.folklorní soubor

Lučina


fslucina@email.cz
www.fslucina.estranky.cz

Adresa:

Klub Univerzity obrany

Šumavská 4

602 00 Brno

M
folklorní soubor

Máj


tel. +421 905 425 471
jan_hornak@hotmail.com
www.fsmaj.eu.sk/

Popis:
S MÁJ pracuje pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Členovia súboru, amatéri - nadšenci, propagujúc ľudové tradície, sú rôzneho veku a vzdelania. Od svojho vzniku na jeseň 1996, absolvoval FS MÁJ mnoho vystúpení doma i v zahraničí. V spolupráci s Mestským Kultúrnym Strediskom bol spoluorganizátorom 1. hudobno - folklórneho festivalu prihraničných regiónov v Piešťanoch (Južná Morava, Dolné Rakúsko a Trnavský kraj). V roku 2005 prezentoval Slovensko v rakúskom Grazi, na slávnostnej akadémii, pri príležitosti prijatia Slovenska do EU. FS MÁJ účinkoval vo filme režiséra D. Trančika o Ľudovítovi Winterovi. Viac informácií na webe.

Adresa:
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9, 921 26 Piešťanyfolklorní soubor

Májek


tel. +420 603 420 017
majek@centrum.cz
www.majekbrno.cz/

Popis:
Soubor byl založen v roce 1974 a od svého začátku zpracovává materiál tří národopisných oblastí: Luhačovského Zálesí, Valašska a Malé Hané. Působí v Brně, kde pravidelně zkouší v úterý a ve čtvrtek od 19,30 v kulturním domě Charbulova 3. 

Adresa:
SLPT Májek
Charbulova 3
618 00 Brnodětský folklorní soubor

Májíček


tel. +420 603 420 017
majicek.brno@centrum.cz
www.majekbrno.cz/

Popis:
DSLPT Májíček vznikl v Brně v roce 1981 jako dětská složka souboru Májek. V roce 2005 se stal samostatným občanským sdružením, ale přesto velice úzce s Májkem spolupracuje. Soubor tvoří tři věkové kategorie a malá muzika. Repertoár Májíčku je zaměřen na Valašsko a Luhačovské Zálesí. 

Adresa:
DSLPT Májíček
Charbulova 3
618 00 Brnodětský folklorní soubor

Malá Jasénka


tel. +420 603 336 234
afrnkova@tiscali.cz
www.malajasenka.cz/

Popis:

Dětský soubor Malá Jasénka ze Vsetína pracuje nepřetržitě od r.1955 jako záloha dospělého souboru Jasánka. Vedoucí dětského souboru Ing. Alena Zdražilová vede soubor od r.1972. Taneční soubor se soustřeďuje na zpracování folklóru Horního Vsacka. V programových číslech se ozývají lidové zvyky spojené s přírodním kalendářem a ohlašují se události či příběhy vázané k tradičním projevům a činnostem Valachů.. Kromě tanečníků ve věku 4 - 14 let jsou dalšími členy souboru muzikanti dvou cimbálových muzik. V současné době navštěvuje soubor okolo 70 dětí a mládeže.

Adresa:

Občanské sdružení Jasénka

Sychrov 53

Vsetín 755 01folklorní soubor

Mánes


manes@korac.cz
korac.cz/manes

 

Popis:

Soubor Mánes vznikl před více jak půl stoletím již v roce 1945. Na počátku byla malá skupina nadšených mladých lidí, která se rozšířila až do dnešního padesátičlenného uměleckého kolektivu. Soubor spolupracuje s profesionálními odborníky, ale základ tvoří nadšení amatéři, kteří hledají a nacházejí ve folkóru uměleckou protiváhu k současné technické a uspěchané době.

Adresa:

Javorová 7

798 01 Prostějov

Czech Republicfolklorní soubor

Marína


tel. +421 903 049 169
jamriska.jan@zsr.sk
www.fsmarina.szm.com/

Popis:

Folklórný súbor Marína sa vo svojej činnosti zameriava na scénické uvádzanie slovenských ľudových tancov a piesní.

Program Maríny je pútavý a dynamicky rôznorodý. Ponúka divákom pestrú paletu nálad od jemných, lyrických prejavov ľudovej piesňovej poézie, až po pestré, výbušné a temperamentné tance.

Choreografickú tvorbu charakterizuje snaha o rozvíjanie špecifických lokálnych znakov tanečných motívov, dodržiavanie zaužívaných tradičných foriem tancov a pôsobivé estetické vyznenie námetu scénického uvedenia.

Adresa:


Dom Kultúry ŽSR

Sokolská 69

960 01 Zvolenfolklorní soubor

Marjánek


tel. +420 777 238 955
info@marjanek.com
www.marjanek.com/

Popis:
Soubor vznikl v průběhu devadesátých let v Mariánských Lázních a zpracovává materiály z oblasti Chodska, které kdysi končilo za humny. Soubor tvoří dvě taneční skupiny (dětská a dospělá část) a chodská muzika. Je pořadatelem folklórního festivalu Mariánský podzim.

Adresa:
Franze Kafky 826 
35301 Mariánské Lázně folklorní soubor

Marýnka


tel. + 420 518 628 851
petrzela.vracov@tiscali.cz

Popis:
Zpracováváme autentický folklor a věnujeme se hlavně zvykosloví a obnově zvykoslovných tradic jak hospodářského, tak církevního roku. 

Adresa:
ňadová 1372
Vracovfolklorní soubor

Mionší


tel. +420 608 749 425
regacek@seznam.cz
www.mionsi.estranky.cz/

Popis:

Soubor vznikl v roce 1974 při osvětové besedě v Dolní Lomné z iniciativy členů Kruhu přátel vlastivědy a umění Mánes organizačního výboru festivalu Slezské dny. Jeho součástí byl dětský kolektiv Malý Mionši a kolektiv mládežnický, který kromě společenských tanců nacvičoval také tradiční lidové tance, zvykosloví a salašnické obyčeje z oblasti Jablunkova, především z údolí říčky Lomňanky. O choreografické zpracování se staral Petr Goryl a Věra Barová, kteří také soubor vedli.folklorní soubor

Modřenec


tel. +420 602 130 682
e.spackova@modrenec.cz
www.modrenec.cz

Popis:
Muzika působí od podzimu 2002 při ZUŠ Adolfa Voborského v Praze 4 Modřanech. Praha je nám malá, a tak se, jak je již v kraji zvykem, uchylujeme ke zpracování lidových písní z celých Čech. Muzika pravidelně vystupuje folklórních festivalech po Čechách, např. na Mezinárodním folklorním festivalu Pražský Jarmark, vánočních i velikonočních trzích na Staroměstském náměstí, Toulcově dvoře a při dalších příležitostech. Děti z muziky se každoročně zúčastňují soutěže dětských zpěváčků lidových písní, dvakrát postup do celostátního kola. V červnu 2005 se náš soubor úspěšně prezentoval na Mezinárodním dni hudby (La Festa Europea della Musica a Cervia) v italském městě Cervia, v červenci 2006 zamířil do Bulharska. Vedoucí muziky - Mgr. Eva Špačková

Adresa:
ZUŠ Voborského

Botevova 3114

143 00, Praha 4 - Modřanypěvecký sbor

Mužáci z Mutěnic


tel. + 420 724 130 280
mil.mraz@seznam.cz
www.mutenice.cz/muzsky-pevecky-sbor/

Popis:
Mužský sbor Mužáci z Mutěnic vznikl na jaře roku 2001 a od té doby má za sebou řadu vystoupení po celé České republice. Tvoří jej 18 nadšených ctitelů lidových písní a tradic Moravského Slovácka. Repertoár tvoří lidové písně především z Podluží a jejich úpravy uměleckým vedoucím Mgr. Joškou Ilčíkem. Sbor se aktivně podílí na společenském a kulturním dění v obci i v blízkém regionu a má v repertoáru i písně sakrální, se kterými se účastní při svátečních bohoslužbách. Každoročně pořádá setkání sborů Zpívání Pod Bůdama v areálu mutěnských vinných sklepů. Tato akce se koná vždy třetí sobotu v červnu. Dále spolupořádá Mutěnické vinařské dny, které se konají tradičně o prvním víkendu v září. Několikrát sklízel ovace také v sousedním Rakousku. Sbor spolupracuje s cimbálovou muzikou Slovácko ml. z Mikulčic

Adresa:
Údolní 729
696 11 Mutěnicepěvecký sbor

Mužský a ženský sbor Dolní Dunajovice


tel. +420 723 794 910
pavelazdena@seznam.cz

Popis:
Mužský sbor vznikl v r.2001,prezentuje se písněmi z Podluží a Moravského slovácka,má v součastnoti 23 členů.Vedoucím sboru je ing. Pavel Bravenec.Ročně absolvujeme na 30 vystoupení po celé Moravě,ale také na Slovensku.Např.41 ročník Abo vských slavností v Košicích.Zenský sbor vznikl v r.2002 také se prezentuje pís němi Mor.slovácka a podluží má v součastnosti 11 členek a vedoucí sboru je Zdenka Kar líková také jsme se zůčastnily Abovských slavností a naše vystoupení jsou po celé Moravě.

Adresa:
Mužský a ženský sbor Dolní
Kostelní 490 
691 85 Dunajovice

N
folklorní soubor

Nivnička


tel. +420 737 355 953
nivnicka@centrum.cz
www.nivnicka.cz

 

Popis:

Na začátku byl soubor Lipina, který v Nivnici založil JUDr. Věroslav Blahutka v padesátých letech dvacátého století. Tento soubor se scházel jen příležitostně a před určitými slavnostmi. Na začátku devadesátých let už souboru všichni říkali "hopsák". Tento soubor vystupoval převážně za doprovodu nivnické dechovky Nivničanka.

Ke změně došlo po příchodu osmnáctiletého kluka  - Vlastimila Ondry do čela souboru. Soubor se hned přejmenoval na soubor Nivnica. Jeho první zkouška se datuje k 26. 4. 1992. První členové souboru Nivnica se rozešli v roce 1996. Aby Vlastimil Ondra mohl začít psát úplně novou kapitolu svého působení u nivnického souboru přejmenoval hned v tomtéž roce soubor Nivnica  na soubor Nivnička a začal se plně věnovat práci s dětmi. Nivnička - původně dětská odnož súboru Nivnica - existovala od září roku 1993. Souboru ze začátku pomáhali i členové dospělého souboru Nivnica.

Děti v Nivničce dospěly, ale jméno souboru si už nechaly. Takže  N I V N I Č K A.

Od roku 1999 existují  i dětské soubory Malá nivnička a Malučká nivnička sdružující téměř padesát dětí.

Adresa:

Mgr. Vlastimil Ondra
Brodská 512
687 51 Nivnice

O
folklorní soubor

Old Stars Hradišťan


tel. +420 602 704 374
info@old-stars.eu
www.old-stars.eu/

Popis:
"Old Stars" - tak se vždy říkalo generacím tanečníků, muzikantů a zpěváků, kteří prošli Hradišťanem, zanechali aktivní činnosti nebo působili v jiných kolektivech a vraceli se na besedy u cimbálu i na festivalová pódia. V roce 1998 se rozhodla generace, která působila v Hradišťanu v osmdesátých letech, že ustaví regulérní folklorní soubor lidových písní a tanců. Soubor, jehož základnu tvoří osm tanečních párů, interpretuje tance, písně a zvyky jihovýchodní Moravy, především z moravského Dolňácka, luhačovického Zálesí, moravských Kopanic, západního Slovenska, Horňácka a Kyjovska. Vystupuje v krojích, které byly rekonstruovány podle originálních předloh. Ilustrační fotka 2 Folklorní kolektiv navazuje na tvůrčí odkaz Jaroslava V. Staňka, Jany Poláškové a dalších vedoucích Hradišťanu. Oživuje jejich choreografie, ale vytváří i nová taneční čísla a propaguje tak tradice lidového umění moravského Slovácka u nejširší veřejnosti. Od svého založení účinkoval Old Strars Hradišťan za doprovodu cimbálové muziky Linda na mnoha místech České republiky i v zahraničí. Byl například hostem festivalů v Brazílii, v Německu, Polsku, Francii a Mexiku, ale zejména připravil v Uherském Hradišti spoustu besed u cimbálu, každoročně se také účastníIlustrační fotka 3 Slavností vína v Uherském Hradišti. Získal si tak stálý okruh příznivců, kteří mají rádi spontánní projev nesvázaný složitými stylizacemi, okořeněný zemitostí a momentální improvizací tanečníků. Soubor nabízí celovečerní vystoupení, programy formou besed u cimbálu (s tématickým zaměřením, např. Fašanková, Mikulášská, Vánoční). Může vystoupit jako host v komponovaném programu nebo v rámci nejrůznějších společenských akcí. 

Adresa:
Hradební 1198
Uherské Hradiště 686 60folklorní soubor

Oldrzychowice


radeklacny@tiscali.cz
www.zt-oldrzychowice.cz

Popis:
Soubor se zabývá především kulturou beskydských horalů, ale taktéž i slovenskými tanci. 

Adresa:
Třinec-Oldřichovicefolklorní soubor

Olza


tel. +420 602 774 075
Ula.Sz@seznam.cz
www.olza.info

Popis:
Reprezentační soubor OLZA byl založen v roce 1954.Soubor ma v repertoáru stylizovaný folklor Těšínska, dale polske regionální a národní tance, tance z Čech (Chodsko), Moravy (Valašsko)a Slovenska (Zemplín, Šariš, Trenčín a Těrchová). Po celou dobu působeni spolupracoval z významnými choreografy - Miloš Vršecký, Jan Blaho, Martin Krajňák a mnozí jiní. Taneční dovednosti Olzy mohli videt diváci v mnohých zemích světa (USA, Egypt, Portugalsko, Turecko, Belgie, Francie, Holandsko a další).

Adresa:
PZKO v CR
SPaT OLZA
Střelniční 28
Český Těšín
737-01folklorní soubor

Ondra


tel. +420 596 614 727
sokolvitkovice@volny.cz
www.odra.unas.cz

Popis:
Soubor působí v Ostravě při T.J. Sokol Vítkovice. Zakladatelkou a vedoucí souboru je Anna Buroňová. Cimbálovou muziku vede Miroslav Buroň a primášem je Ladislav Kaleja.Soubor se ve své činnosti zaměřuje zejména na oblast Bohumínska, okolí Petřvaldu, zpracovává také lašský folklor z okolí Ostravy a částečně i folklor z Opavska. Ženská pěvecká skupina zpívá písně z jižní části Těšínska - z Hrčavy, Jablunkovska a Třinecka. Při své tvorbě soubor čerpá především ze sběrů Hany Podešvové, Zdenky Jelínkové a Václava Stuchlého. Pro svá vystoupení ODRA užívá kroj z Bohumínska, ze Skřečoně, lašský kroj a zpěvačky používají kroj z okolí Mostů u Jablunkova. Všechny kroje jsou rekonstruované Jiřinou Královou z Českého Těšína. 

Adresa:
Fos ČR Moravsloslezský kraj 
Mgr. Anna Buroňová 
Výstavní 113 
702 20 Ostrava 
Česká republika (CZ) vojenský umělecký soubor

Ondráš


tel. +420 973 442 046
ondras@vusondras.cz
www.vusondras.cz

Popis:
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ sídlí v Brně a jeho zřizovatelem je Armáda České republiky – Velitelství sil podpory a výcviku. V roce 2004 oslavil 50 let od svého založení. Díky Armádě České republiky může soubor pracovat v profesionálních podmínkách a také proto klade velký důraz na profesionální práci a interpretační úroveň všech svých členů. Souborové statistiky hovoří o tom, že ONDRÁŠ každoročně uskuteční 150 – 200 vystoupení po celé České republice a s úspěchem reprezentuje i v zahraničí, kde získává vedle řady ocenění i své nové příznivce (namátkou lze jmenovat zájezdy do Izraele, Japonska, USA, Anglie, Francie, Holandska, Litvy a dalších států). 

Adresa:
VUS ONDRÁŠ
Štefánikova 53A
Brno – Královo Poledětský folklorní soubor

Ondrášek


tel. +420 605 557 167
soubor.ondrasek@email.cz
www.ondrasek.org

Popis:
Dětský folklorní soubor ONDRÁŠEK zaujal své místo v kvetoucí základně folklorních souborů Lašska v září 2001. Od toho času je malou skupinou dětí ve věku od 3 do 13let, která se učí rozumět tradicím a zpracovávat je tak, aby jim porozuměly i řady obdivovatelů tradičního umění. Dětský taneční pohyb, taneční hry, květnaté nářečí Lašské a smysl pro krásu a radost z melodie, pohybu je obsahem souborové práce Ondrášku z Frýdku-Místku. Mozaika folklorních obrázků dělá radost nejen jim samotným, ale svou schopností otevřeně předávat prožitky také široké společnosti posluchačů. Dětskou skupinu tvoří malí tanečníci, zpěváčci a muzikanti. Společně se prezentují na různých formách kulturních akcí – vítání malých občánků města, folklorní festivaly, přehlídky souborů, programy pro domov důchodců, tradiční zvykoslovní akce. 

Adresa:
DFS Ondrášek
Martina Kužmová
Nad potokem 2045
738 02 Frýdek-Místekfolklorní soubor

Ostravica


tel. +420 777 074 664
ostravica@seznam.cz
www.ostravica.com

Popis:
Soubor lidových písní a tanců OSTRAVICA vznikl v roce 1960 ve Frýdku-Místku. Repertoár tvoří převážně zpracováním originálních materiálů, získávaných průzkumem a zaznamenáváním původního lidového umění. V programech jsou písně a tance, které choreografickou úpravou a hudebním zpracováním zachovávají autentičnost lidové tvořivosti, ale dávají prostor jevištní podobě a přirozeným stylizacím. Soubor uchovává kulturu z oblasti horalského Lašska v podhůří Beskyd, kraje hudebního skladatele Leoše Janáčka, a také moravsko-slovenského pomezí. Dospělá část tanečníků a muzikantů se skládá ze 30-ti členů od 15 do 63 let. Od roku 1996 je součástí souboru dětský taneční soubor Malá Ostravica, který v současnosti sdružuje 60 dětí ve věku od 5 do 16 let. Děti a mládež pracují ve třech tanečních skupinách, z nichž 2 doprovází cimbálová muzika Šidla ze ZUŠ Frýdek-Místek. Ostravica bývá pravidelným hostem mnoha festivalů a slavností v České Republice a je spolupořadatelem MFF ve Frýdku-Místku. Na svých zahraničních cestách po celé Evropě a také v Jižní Africe získal soubor mnohá ocenění. Členové souboru nahrávali v České televizi a Českém rozhlase, vydali CD a MC nosiče. 

Adresa:
SLPT Ostravica
Lískovec 305
Frýdek-Místek
739 30folklorní soubor

Ovčák


tel. +420 737 127 454
ovcak@svpt-ovcak.cz
www.svpt-ovcak.cz

Popis:
Valašský soubor písní a tanců Ovčák byl založen v roce 1976. Již několik let přináší valašskou lidovou kulturu a zvyky svých předků současné generaci, nejen v ČR. Soubor působí v obci Hovězí v oblasti Valašsko-Horní Vsacko. Hlavní úlohou souboru, který si klade, za svůj cíl je zprostředkovat lidovou kulturu člověku dnešní doby. Udržovat a rozvíjet lidové zvyky, tance a písně, ale také pečovat o valašský kroj a reprezentovat jej na veřejnosti. 

Adresa:
Babicová Lenka
Ústí 174
755 01
Vsetín

P
folklorní soubor

Pálava


tel. +420 777 124 209
info@nspalava.cz
www.nspalava.cz

Popis:
NS Pálava sdružuje zájemce o folklor všech věkových kategorií. Zpracovává kulturu a tradice národnostní menšiny Moravských Chorvatů žijící na Mikulovsku do poloviny 20. století. Pod hlavičkou NS Pálava působí 2 dětské a 2 dospělé soubory doprovázené cimbálovou a gajdošskou muzikou.

Adresa:
Vrchlického 11

692 01 Mikulovfolklorní soubor

Pohárek


tel. +420 731 448 130
fkpoharek@seznam.cz
www.fkpoharek.unas.cz

Popis:
Na jaře roku 2005 se začala formovat skupina mladých lidí z některých vesnic regionu Podluží, kteří mají rádi lidové písně a tance. Jejich nadšení oslovilo manžele Kobzíkovy z Týnce u Břeclavi, kteří pro ně začali tvořit první taneční choreografie. Repertoár krúžku zahrnuje tance z rodného Podluží jako jsou vrtěná, hošije, verbuňk a husarský verbuňk ve vojenském pásmu Asenda. Věnují se také nácviku tanců z jiných regionů např. skočných z Kyjovska, tanců z myjavských a moravských Kopanic nebo východního Slovenska. Krúžek v současné době čítá asi 25 členů ve věku 13 až 23 let. Doprovází ho mladá cimbálová muzika Rebend ze Staré Břeclavi s primášem Jiřím Rebendou.

Adresa:
Hana a František Kobzíkovi
Týnec 168 
691 54, Týnecfolklorní soubor

Poľana


polana@polana.cz
www.polana.cz

Popis:
Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana, občanské sdružení, působící při VUT v Brně, za podpory statutárního města Brna

Adresa:
Vysokoškolský soubor 

lidových písní a tanců
Bochořákova 5
61600 BRNOdětský folklorní soubor

Pomněnka


tel. +420 777 739 523
pomnenka@tvrdonice.cz
www.pomnenka.wz.cz

Popis:
Základnu souboru tvoří děti z Tvrdonic, Kostic a Lanžhota. Náměty pro svá vystoupení čerpá soubor především v těchto "domovských" obcích, dále pak v nejbližším okolí na Podluží. Soustředí se především na dětské hry, říkadla, písně a tance V repertoáru má Pomněnka několik tematických pásem – Na husy, Za humnama, Na trávě, Ševci, Na Vánoce důhé noce a další. Společně s folklorním kroužkem místní mateřinky se nám před několika lety podařilo obnovit zapomenutý zvyk vynášení Smrtky. Zveme k účasti každoročně i širokou veřejnost. Procházka k říčce Kyjovce, ve které symbol zimy děti utopí, aby do vesnice přinesly nazdobené Létečko je pravidelně zakončen společným posezením a výtvarnou velikonoční dílnou. Pomněnka je také spolupořadatelem dětských programů národopisných slavností Podluží v písni a tanci, kam si pravidelně zve své hosty. Soubor vystupuje se svými programy na různých společenských akcích, setkáních a festivalech v širokém okolí, má za sebou mnohá úspěšná vystoupení v zahraničí.

Adresa:
Zdena Šlichtová, umělecká vedoucí
Luční 6
691 53 Tvrdonicefolklorní soubor

Ponitran


tel. +421 905 457 217
svetlana.zaujcova@post.sk
www.ponitran.ukf.sk

Popis:
Folklórny súbor Ponitran vznikol v roku 1966. Špecializuje sa výhradne na 3 regióny: Ponitrie, Tekov a Hont, ktorých súčasťou sú aj gajdošské tradície.

Adresa:
Nitrafolklorní soubor

Prácheňáček


tel. +420 607 504 480
jaroslav.basta@mu-st.cz
www.prachenacek.cz

Popis:
Ve Strakonicích, městě s dlouholetou dudáckou tradicí, pracuje již od roku 1981 folklorní soubor ,, PRÁCHEŇÁČEK “. Soubor navštěvují lidé ve věku od 6 do 18 let, které jsou rozděleny do dvou tanečních složek - dětské a dpospělé. Prácheňáček zpracovává folklór jižních a jihozápadních Čech, především z oblasti Prácheňska. Je členem folklorního sdružení ČR a Jihočeského folklorního sdružení.

Adresa:
Nová 278
Strakonice
386 01dolklorní soubor

Prácheňský soubor písní a tanců


tel. +420 606 237 100
Vaclav.Novak@mu-st.cz
www.prachenak.strakonice.cz

Popis:
Prácheňský soubor písní a tanců se zabývá udržováním a prezentací lidových tradic a tanců které se dříve odehrávaly na jihočeské vesnici.

Adresa:
Prácheňský soubor písní a tanců
Mírová 932
386 01 Strakonice
Česká republika

R
folklorní soubor

Radhošť


tel. +420 739 273 916
radhost@radhost.cz
www.radhost.cz

Popis:
Soubor byl založen v roce 1948 jako „Valašský krůžek“ při Muzejním a národopisném spolku v Rožnově pod Radhoštěm, později přešel pod Osvětovou besedu a byl přejmenován na Soubor valašských písní a tanců RADHOŠŤ. .........

Adresa:
Spolek přátel souboru RADHOŠŤ
Vítězná 1743
Rožnov pod Radhoštěm
756 61folklorní soubor

Radošov


tel. +420 777 145 011
radosov@centrum.cz
www.radosov.cz

 

Popis:

 

Soubor Radošov zpracovává folklor jižní Moravy a Slovenska. Používá repliky krojů z veselska a okolí. Současným uměleckým vedoucím je Ondřej Studénka. Dnes soubor čítá 20 členů, kteří se k nácviku schází každý pátek. Primášem cimbálové muziky Radošov je Radim Havlíček. Cimbálová muzika natočila v roce 2003 CD Láska a vojna, které se stalo doprovodnou muzikou při vystoupení k 35. výročí souboru.

 

Adresa:

SLPT Radošov
P.O.BOX 29
698 29 Veselí nad Moravoufolklorní soubor

Radovan


tel. +420 603 560 471
sohajkova.radovan@seznam.cz
www.radovan.napajedla.net

Popis:

Slovácký soubor Radovan byl v Napajedlích, nejsevernější obci na Slovácku, založen na počátku roku 1953 z popudu několika nadšenců pracujících ve Fatře. Do napajedelské Fatry se sjížděli za prací lidé z okolí a při práci mnohdy zaznívaly písně z celého Slovácka. Nejprve vznikl Slovácký krúžek, který pravidelně začal zkoušet a poprvé vystoupil ve vypůjčených krojích v červnu 1953. Postupem času si soubor pořídil vlastní dolské kroje uherskohradišťského typu, které nejlépe přísluší jeho regionu, ale také kroje horňácké a kopaničářské, které přispívají k pestřejšímu repertoáru souboru. V roce 1971 byl soubor pojmenován Radovan, podle napajedelských vinohradů a v témže roce vznikl také dětský soubor Radovánek, který dodnes odchovává tanečníky pro soubor dospělý a pyšní se řadou úspěchů. 

Adresa:

Klub kultury
Zámek 519 
76361 NAPAJEDLAmužský sbor

Révokaz


tel. +420 724 202 014
revokaz@seznam.cz
www.revokaz.estranky.cz

Popis:
V roce 2000 byla součástí čejkovických vinných trhů přehlídka mužských sborů. Někdejší tanečníky národopisného souboru Zavádka nadchla natolik, že byli inspirováni k založení vlastního sboru, kterému dali název „Révokaz“. Ze začátku přicházelo na pravidelné zkoušky až 20 zpěváků, některé z nich však prvotní nadšení opustilo a dnešní sbor má 13 členů. Uměleckým vedoucím je lidový skladatel Jaroslav Novák a o organizační záležitosti se stará Karel Šťavík. Cílem sboru je oživit poměrně málo známé písně z oblasti Hanáckého Slovácka, kam Čejkovice etnograficky patří a také uvádět do života novinky současných autorů. V roce 2004 vydal první CD s názvem Kdo si to zpívá tichú dědinú. V roce 2010 natočil své druhé CD s názvem Révokaz - 10 let zpívání.

Adresa:
Karel Šťavík
Bílovická 475
69615 Čejkovicefolklorní soubor

Rosénka


tel. +420 723 300 512
radka.baborakova@seznam.cz
www.rosenka.cz

Popis:
Folklorní soubor Rosénka přináší už 25. rokem do Prahy folklor Jižní Moravy. Na stránkách naleznete informace a pozvánky na akce, fotogalerii, mp3, CD... 

Adresa:
zkušebna Dejvického divadla-Brouček
Terronská 33
Praha 6-Dejvicefolklorní soubor

Rosénka


tel. +420 723 300 512
radka.baborakova@seznam.cz
www.rosenka.cz

Popis:
Folklorní soubor Rosénka přináší už 25. rokem do Prahy folklor Jižní Moravy. Na stránkách naleznete informace a pozvánky na akce, fotogalerii, mp3, CD... 

Adresa:
zkušebna Dejvického divadla-Brouček
Terronská 33
Praha 6-Dejvicefolklorní soubor

Rozmarija


tel. +421 0907 181 966
www.rozmarija.sk/

Popis:
Folklórny súbor vznikol v Prešove v roku 1992 z iniciatívy umeleckej vedúcej Danky Kovalčíkovej. Súbor uchováva folklórne tradície východného Slovenska, prevažne regiónu Šariš. Počas svojej existencie navštívil Švédsko, Poľsko, Nemecko, Česko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Portugalsko, Taliansko, Litvu, Španielsko...

Adresa:
Októbrová 30, Prešov

S
folklorní soubor

Salajka Dambořice


tel. +420 607 260 784
vilem.trumpes@seznam.cz
www.salajka-damborice.wz.cz

Popis:
Folklorní soubor Salajka založili v roce 2002 Vilém a Radka Trumpešovi a vedou ho dodnes. Soubor má pod sebou ještě dětský soubor Salajenka a Mužský pěvecký sbor. Soubor doprovází CM Mládí z Čejče.Soubor čítá k dnešnímu dni 75 členů, nachází se v oblasti Hanáckého Slovácka a je spolupořadatelem soutěžního festivalu v Dambořicích www.festivaldamborice.cz

Adresa:
Dambořice 7
696 35folklorní soubor

Slezan


tel. +420 603 589 016
Sarka.klimoszova@kassct.cz
www.slezan.xf.cz/

Popis:

 Folklorní soubor SLEZAN z Českého Těšína, hraničního města na severovýchodě České Republiky, již od roku 1955 seznamuje veřejnost s lidovou kulturou jihovýchodní části Slezska, tj. historického Těšínska, kraje od Bohumína po hranice se Slovenskem a na západě od Frýdku po Bielsko na východě. Je to svérázný kraj se svérázným bohatým folklórem, plným vnitřního napětí a utajované krásy, který se značně liší od jiných regionů a to jak rozmanitostí lidových oděvů, písňového a tanečního repertoáru, tak charakteristickým nářečím oblasti, tzv. po našymu. které je zvláštním spojením jazyka českého, polského, slovenského a německého. Obsah lidové kultury této oblasti vyjadřuje nejen prezentováním lidových písní, tanců a tradic, ale také péčí, kterou věnoval rekonstrukci jednotlivých krojových typů charakteristických pro Těšínsko, které nadále využívá při svých vystoupeních.

Adresa:
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 1
737 01 Český Těšín
Česká Republikafolklorní soubor

Slovácký krúžek Poštorná


tel. +420 724 979 357
konare@postorna.info
www.konare.postorna.info

Popis:
dětský soubor Koňárci Poštorenská chasa Ženský pěvecký sbor Mužský pěvecký sbor

Adresa:
Třída 1.máje 39
691 41 Břeclav-Poštornáfolklorní soubor

Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín


tel. +420 777 948 493
info@slovackykruzek.com
www.slovackykruzek.com/

Popis:
...jsme sdružení tanečníků, muzikantů a zpěváků, kteří se snaží o uchování kulturního dědictví předešlých generací a jeho předávání dalším pokračovatelům. Dnešní asi 50-ti členná základna souboru je už několikátou generací, která od roku 1947, kdy byl Slovácký krúžek založen, souborem prošla.

Adresa:
Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín
Pod Sokolovnou 47
Svatobořice-Mistřín
696 04
Czech Republicmužský sbor

Slovácký mužský pěvecký sbor Ratíškovice


tel. +420 602 977 421
bremaxx@email.cz

Popis:
Sbor je patnáctičlenný, vystupuje v krojích, které náleží do skupiny krojů národopisné oblasti jižního Kyjovska, z této oblasti taky čerpá většinu písní do svého programu. Zpívá také lidové písně z jiných národopisných oblastí. Je schopen vystupovat při různých příležitostech, ke kterým se tento žánr hodí. Má za sebou řadu úspěšných vystoupení na různých folkloristických festivalech, setkáních mužských sborů a jiných kulturních akcích v České republice ale i v zahraničí. Slovácký mužský sbor byl založen v roce 1998 a působí při Osvětové besedě v Ratíškovicích se sídlem v Ratíškovicích. 

Adresa:
Vedoucí sboru, 
pan 
Robert Blaha
Vítězná 457
Ratíškovice 696 02folklorní soubor

Slovácký soubor Kyjov


tel. +420 603 898 936
info@slovackysoubor.cz
www.slovackysoubor.cz

Popis:
Slovácký soubor Kyjov je souborem lidových písní a tanců působícím v královském městě Kyjově, jednom z center národopisného dění jihovýchodní Moravy, kde je již od roku 1921 pořádán nejstarší folklórní festival v České republice – Slovácký rok. Od založení v roce 1942 je prvořadým posláním souboru hledání a oživování starých a zapadlých zvyků, písní a tanců. Zásluhou souboru se v Kyjově dodnes živě, za bohaté účasti veřejnosti, udržují tradiční zvykoslovné události jako fašaňk, stavění máje, dožínky, hody a jiné. Soubor rovněž nově zpracovává taneční, pěvecké a hudební materiály ze svého regionu pro pódiová vystoupení. V pořadech se za doprovodu Cimbálové muziky Jury Petrů představuje v pestrých severokyjovských krojích taneční soubor, mužský a ženský sbor. Posláním Sdružení přátel Slováckého souboru Kyjov (SPSSK) je všestranná podpora umělecké činnosti Slováckého souboru Kyjov.  

Adresa:
Slovácký soubor Kyjov
Milan Pokorák
Klvaňova 1205
697 01 Kyjov
Česká republika (CZ)

Š


T
folklorní soubor

Trnafčan


tel. +421 0905 908 233
fstrnafcan@trnafcan.sk
www.trnafcan.sk/

Popis:

 

Folklórny súbor Trnafčan bol založený v roku 1984 párom nadšencov folklóru a nadviazal na tradície Trnavského regiónu. Do roku 2002 sa predstavoval pod názvom FS Dudváh Trnava. Členmi súboru sú milovníci ľudového umenia rozličného veku a vzdelania. Dlhoročným umeleckým vedúcim súboru bol do roku 2008 Jozef Stacho. Súčasným umeleckým vedúcim a zároveň tanečným pedagógom je Mgr. art. Andrej Kotlárik.

 

      Súbor sa úspešne prezentuje ako na domácich folklórnych festivaloch (Myjava, Terchová, Východná, Očová, Zuberec ....), tak i v zahraničí (Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Turecko, Nikaragua,...). FS Trnafčan Trnava sa taktiež zúčastňuje aj súťaží tancov a tvorivých choreografií (Piešťany, Liptovský Hrádok, Považská Bystrica, Košice, Dubnica nad Váhom)

Adresa:

J. Bottu 23

917 01 Trnava
Slovenská republikafolklorní soubor

Trnávka


trnavka.sv@centrum.cz
www.trnavkapacov.wz.cz

Popis:
V roce 1980 vznikl Soubor lidových písní a tanců Trnávka, který byl nazván podle stejnojmenné říčky Trnávky. Prastaré slovanské pojmenování nese řeka podle toho, že bývala kdysi zarostlá trním. Okolní území se nazývá Pacovsko, jež patří z národopisného hlediska v kraji Vysočina do oblasti Českého Horácka, které je ovlivňováno kulturou Táborska i Moravy. Třicet let hraje, tančí a zpívá soubor Trnávka z Pacova u Pelhřimova. Za celé období se v něm vystřídalo více než 600 tanečníků, zpěváků a hudebníků. V současné době tvoří soubor 35 členů, z toho 10 muzikantů. 

Adresa:
Kontakt na soubor:
Vladimíra Svobodová
Za Branou 672
395 01 Pacovfolklorní soubor

Trnka


tel. +420 731 117 631
trnka.jesenik@seznam.cz
www.trnka.wz.cz

Popis:
Folklorní soubor Trnka vznikl v roce 1975 při Středním odborném učilišti textilním v Jeseníku. Od začátku své činnosti se zaměřil na prezentaci lidových tanců, písní a zvykosloví z regionu Valašska. Vystupoval při nejrůznějších příležitostech - na soutěžích zájmové umělecké činnosti mládeže, na kulturních akcích pořádaných městem, jako předtančení na plesech, účastnil se soutěží v lidovém tanci. Dlouholetou vedoucí Trnky byla paní Zlatka Hošková. V roce 1994 se soubor stal členem celostátního Folklorního sdružení ČR. Od roku 2001 došlo ke stagnaci v práci souboru, v březnu 2003 byla jeho činnost obnovena, novou vedoucí se stala slečna Jitka Plášková. Do konce roku soubor absolvoval desítku vystoupení, samozřejmostí se staly pravidelné zkoušky, začalo se doplňovat krojové vybavení. V současnosti v Trnce vystupuje sedm tanečních párů, v prosinci 2003 začala spolupráce s cimbálovou muzikou Rochus ze Zlatých Hor. 

Adresa:
Folklorní soubor Trnka
Skalní 213
790 81, Česká Ves

Ú


V
folklorní soubor

Včelaran


tel. +420 608 731 297
vcelaran@topolna.cz
vcelaran.topolna.cz

Popis:
Národopisný soubor Včelaran vznikl v roce 1960 ve Včelarech, dnešní části obce Bílovice na Uherskohradišťsku. Od počátku se zabývá udržováním lidových zvyků, tradic a zpracováním folklórního materiálu okolí Bílovic a blízkého luhačovského Zálesí. Současný soubor tvoří cimbálová muzika a členové taneční složky. Soubor je pravidelně zván na folklorní festivaly pro svůj typický temperamentní a dynamický projev.

Adresa:
soubor Včelaran
Topolná 90
687 11folklorní soubor

Velen


tel. +420 516 453 544
kultura@boskovice.cz
www.velen-boskovice.cz/

Popis:
Folklórní taneční soubor z Boskovic s mnohaletou tradicí, jehož počátky spadají do 50. let minulého století. Díky obětavosti profesorky Střední pedagogické školy v Boskovicích Marie Bečvářové a podpoře ředitelství školy vznikl v r. 1951 taneční soubor z řad studentek školy a studentů ostatních boskovických škol. V 70. letech prošel soubor řadou organizačních změn, včetně názvu (teprve tehdy získal název Velen), novým zřizovatelem se stal SKP Boskovice, dnes Kulturní zařízení města Boskovice. Soubor, čítající muziku a tanečníky, prezentuje hudební písňový a taneční folklor z boskovické oblasti Drahanské vrchoviny, Malé Hané i Horácka - z východní části Českomoravské vrchoviny.

Adresa:
Kultrurní zařízení města Boskovice
Kpt. Jaroše 15
68001 Boskovicefolklorní soubor

Velička


tel. +420 602 584 716
souborvelicka@seznam.cz
www.velicka.wz.cz/

Popis:

Národopisný soubor Velička z Velké nad Veličkou zpracovává tance, písně a lidové zvyky z jihomoravského regionu Hoňácko a z přilehlých oblastí Slovácka, Kopanic a Slovenska. Soubor vznikl v roce 1968, čímž navázal na taneční tradici folklorního souboru Veličan, založeného v roce 1953. Během svého trvání prezentovala Velička lidové umění nejen na domácích festivalových pódiích, ale i v zahraničí (např. Anglie, Francie, Polsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovensko, Belgie, Německo, Itálie, Turecko, Alžírsko aj.). Soubor se objevil rovněž několika televizních pořadech – např. Slovácká suita, Horňácká suita, O  lidech z Horňácka, Horňácké mládí, Hukvaldské studánky, Folklorika.

Adresa:

Monika Frantová

696 74 Velká nad Veličkou, 867folklorní soubor

Vlčnovjan


tel. +420 572 675 500
v.turzik@seznam.cz
www.vlcnovjan.ic.cz/

Popis:
Folklorní soubor Vlčnovjan z Vlčnova byl založen v roce 1972 a po celou dobu své existence pomáhá zachovávat a prezentovat bohatou kulturní tradici svého regionu.Soubor zpracovává folklorní materiál z Vlčnova, i dalších obcí Uherskobrodska, moravských Kopanic i luhačovického Zálesí.Tance a písně z Vlčnova a blízkého okolí, v podání Vlčnovjanu se vyznačují různorodostí, veselím a živostí.V choreografických úpravách ožívají také staré zvyky, jako svatba, jízda králů, hody, masopust a další.Za třicet pět let své existence měli možnost shlédnout písně a tance v jeho podání diváci na folklorních festivalech v České a Slovenské republice, v Německu, Belgii, Anglii, Řecku, Maďarsku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Rakousku, Španělsku, ale i v Turecku a Singapuru.Soubor Vlčnovjan, pracující pod Klubem sporu a kultury ve Vlčnově, má v současné době taneční složku čítající asi 10 párů, které doprovází devítičlenná cimbálová muzika Čardáš s primášem Janem Špiritem.Vedoucí taneční složky je Marta Kondrová,organizačním vedoucím je Vladimír Turzík a uměleckým šéfem cimbálové muziky Antonín Juriga.

Adresa:
KSK Vlčnov
Hlucká 186
687 61 Vlčnov
Česká republika (CZ)folklorní soubor

Vonička


tel. +420 737 945 044
vonicka@vonicka.cz
www.vonicka.cz

Popis:

 

Soubor lidových písní a tanců VONIČKA z Havířova byl založen v září roku 1991. Hlavní myšlenkou při vzniku souboru bylo vytvořit tři naprosto rovnocenné složky, které dávají souboru svůj charakter - složku taneční, hudební a pěveckou. Tato myšlenka je naplňována po celou dobu existence souboru až do současnosti.

V současné době má soubor celkem 73 členů, z toho 58 tanečníků a 15 muzikantů. Tanečníci jsou rozděleni do tří věkových kategorií, a to od 5 do 9 let, od 10 do 13 let a od 14 do 20 let. Muzikanti tvoří dva orchestry lidových nástrojů, ve kterých jsou obsaženy všechny typické hudební nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas, klarinet, flétna a cimbál.folklorní soubor

Vracovjan


tel. +420 777 654 947
soubor.vracovjan@centrum.cz
www.vracovjan.cz/

Popis:

Soubor písní a tanců Vracovjan patří mezi nejmladší kolektivy tohoto charakteru. Vznikl teprve v roce 2005. 
Soubor navštěvuje asi 25 mladých lidí, kteří zpracovávají folklor etnografického regionu Slovácko a také tance čerpající z tanečních kořenů našich předků. Cílem souboru je také uchovávat tradiční zvyky a obyčeje, jakými jsou hody, dožínky, fašank, šlahačka apod...

Adresa:

Markéta Lukešová
Komenského 165
696 42 Vracovfolklorní soubor

Vranovčan


tel. +421903974658
peterkocak@vranovcan.sk
www.vranovcan.sk

Popis:
Folklórny súbor VRANOVČAN patrí medzi špičkové folklórne súbory na Slovensku. Vo svojej činnosti sa zameriava na vyhľadávanie, zbieranie, uchovávanie, scénické spracovávanie a formou verejných vystúpení propagovanie folklórneho bohatstva ľudových zvykov, piesní a tancov zo zemplínskej a šarišskej oblasti východoslovenského regiónu. Od svojho vzniku uskutočnil vyše 1300 vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch, slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí. Absolvoval 76 zahraničných zájazdov v 21 štátoch Európy, Ázie, Afriky a Ameriky, na ktorých uskutočnil 256 vystúpení. V súčasnosti má súbor 75 členov. Tvorí ho vyvážená hudobná zložka, dievčenská spevácka zložka a tanečná zložka, v ktorej účinkuje 60 mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov. Vďaka nadšeniu, elánu a talentu všetkých členov tento kolektív mladých ľudí existuje a svojou činnosťou, najmä vystúpeniami doma i v zahraničí, prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia.

Adresa:
Sídlisko 1 mája 74
Budova HZOS
093 01 Vranov nad Topľoufolklorní soubor

Vrtek


tel. +420 608 457 564
sona.wenzel@opava.cz
fsvrtek.webnode.cz/

Popis:
Soubor Vrtek v současné době pracuje pod záštitou Střediska volného času v Opavě. U jeho zrodu stáli manželé Jan a Olga Wajdovi. Při vystoupeních soubor doprovází převážně cimbálová muzika Sekerášé či Chlapecká cimbálová muzika ZUŠ Václava Kálika v Opavě. Vrtek mapuje především lidovou kulturu Opavského Slezska, proto také vystupuje v rekonstruovaných opavských krojích. Při sestavování repertoáru čerpá ze zápisů PhDr. H. Podešvové a spolupracuje s odborníky, kteří se tímto regionem zabývali a zabývají. Ve svém repertoáru má soubor také tance z jiných regionů naší republiky. Vrtek se představil na mnoha festivalech nejen v České republice, ale také v zahraničí. 

Adresa:
Opavafolklorní soubor

Vycpálkovci


tel. +420 605 981 888
cermakova@nipos-mk.cz
www.vycpalkovci .cz

Popis:
Vznikl v roce 1947 v Praze a dnes je jedním z nejvýznamnějších nositelů novodobého rozvoje českého folklórního hnutí. Do svého názvu si dal jméno prof. Josefa Vycpálka (1847-1922), významné osobnosti českého národního obrození a autora ojedinělé sbírky českých lidových tanců. V současnosti jsou Vycpálkovci souborem České obce sokolské. 

Adresa:
Vadoucí souboru:
Pavlína Čermáková
Sochařská 13
170 00
Praha 7

Z
folklorní soubor

Zavádka


tel. +420 777 713 466
info@zavadka.com
www.zavadka.com

Popis:
Soubor byl založen v roce 1973 v Čejkovicích na Hodonínsku, jedné z nejvýznamnějších vinařských obcí jižní Moravy. Název Zavádka je odvozen od starobylého obřadního hodového tance, který je typický pro region Hanáckého Slovácka, jehož jsou Čejkovice součástí. 

Adresa:
Čejkovice

Ž